EGHT Care, Certified Member in Projectsourcing (powered by Federgon)

Dit kwaliteitslabel biedt:

 • Garanties voor de klantbedrijven
 • Garanties voor de projectsourcing-medewerkers

Dit kwaliteitslabel garandeert:

 • Optimale kwaliteit van de dienstverlening
 • Rechtszekerheid: correcte toepassing van de regelgeving (o.a. artikel 31 van de weet van 24 juli 1987)
 • Respecteren van de deontologische code
 • Confidentialiteit
 • Duidelijke contracten

Wat u moet weten oer projectsourcing in Belgiƫ...

Projectsourcing is in Belgiƫ strikt omkaderd. Er bestaat een principieel verbod op de terbeschikkingstelling van personeel met overdracht aan een derde van een gedeelte van het gezag dat behoort aan de werkgever. De niet-naleving van het wettelijk kader inzake de terbeschikkingstelling van werknemers kan zware gevolgen hebben en met name leiden tot de herkwalificatie van de overeenkomst tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met het "geoutsourcete" personeel.

Om het wettelijk kader te respecteren herinnert EGHT Care NV eraan dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 • Alleen de instructies die beschreven staan in de bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst kunnen aan het personeel van EGHT Care NV worden gegeven, met uitzondering van de instructies die te maken hebben met uw verplichtingen inzake welzijn op het werk.
 • U mag in geen geval instructies geven of beslissingen nemen die te maken hebben met rekrutering, promotie, tucht, ontslag, vakantie of evaluatiegesprekken, noch maatregelen nemen om de aanwezigheid van externe werknemers te controleren.
 • In geval van een conflict of een fout van de werknemers van EGHT Care NV moet u dat meedelen aan EGHT Care NV en niet rechtstreeks aan de werknemer. Hiertoe zal een unieke contactpersoon ("SPOC") worden aangesteld.
 • In voorkomend geval bent u verplicht om uw werknemersvertegenwoordigers op de hoogte te brengen.

EGHT Care NV is Certified Member Projectsourcing

Kwaliteitslabel by Federgom