EGHT Care eerste projectsourcing-partner in de zorg met kwaliteitslabel Federgon

Projectsourcing in de zorg blijft relatief nieuw en wordt op vandaag nog te vaak verward met uitzendarbeid. Om bedrijven te helpen de juiste keuze te maken, reikt Federgon een kwaliteitslabel uit. EGHT Care was het eerste (mei 2021) projectsourcing bedrijf actief in de zorg dat over zo’n kwaliteitslabel beschikt.

De arbeidsmarkt van vandaag is vele malen flexibeler dan vroeger. Verschillende contractvormen werken samen binnen één team om de doelen van een organisatie te bereiken. Vaak wordt er beroep gedaan op projectsourcing om experts of hulp op korte termijn in te schakelen binnen een afdeling of organisatie. Hoewel projectsourcing zijn oorsprong kent in technische sectoren zoals IT of engineering, duikt projectsourcing de laatste jaren ook op in tal van andere sectoren, waaronder de zorg. Ook daar werken verschillende contractvormen samen om hetzelfde doel te bereiken. Zo zie je binnen één zorgafdeling verpleegkundigen met een vast contract, interim-medewerkers, studenten, stagiairs, freelancers en project consultants samenwerken om de beste zorg voor hun patiënten te leveren.

Welke bedrijven zijn te vertrouwen?
Het nadeel van de snelle opkomst van projectsourcing is dat er, zoals dat wel vaker gaat met trends, ook bedrijven op de kar springen met minder goede bedoelingen. De snelle groei van het aantal leveranciers, maakt het moeilijk voor organisaties die beroep willen doen op externe hulp. Welke projectsourcing bedrijven zijn te vertrouwen? Dewelke bieden mij een goede service en zijn daarnaast ook juridisch in orde?
Daarnaast is het ook voor medewerkers belangrijk om te kiezen voor een projectsourcingbureau – een werkgever – die het beste voorheeft met zijn mensen. Als projectmedewerker werk je immers dagelijks bij klanten en is de band met je werkgever vele malen anders dan bij een klassieke functie. Ook hier kan een kwaliteitslabel zoals dat van Federgon al een eerste indicatie geven van de werking van het projectsourcerbureau.

Strenge kwaliteitscontrole Federgon
Niet zomaar elk bedrijf kan het kwaliteitslabel behalen. Hier schreef Federgon een strenge procedure voor uit. De selectie gebeurt tweeledig: enerzijds controleert de audit de correcte invulling van de regels vervat in de deontologische code. Anderzijds wordt het kwaliteitscharter van Federgon gecontroleerd, dat door alle leden van de federatie onderschreven moet worden.

Hoe de controle in zijn werk gaat, omschrijft Federgon op haar website:
Aan de hand van at random geselecteerde individuele dossiers van projectmedewerkers, zowel werknemers als zelfstandigen, en op basis van documenten die moeten worden voorgelegd door het lid (contracten, arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, attesten, …) worden verschillende thema’s afgetoetst. Het auditbureau maakt daarbij gebruik van een puntensysteem waarbij de lat zeer hoog wordt gelegd. Medewerkers en opdrachtgevers kunnen dan ook in het volste vertrouwen samenwerken met de projectsourcingbureaus die drager zijn van het kwaliteitslabel omdat ze de zekerheid hebben dat de regelgeving correct wordt toegepast.

EGHT Care certified projectsourcing member binnen de zorgsector
Omdat projectsourcing binnen de zorg relatief nieuw is, was het voor EGHT Care belangrijk om het kwaliteitslabel binnen te halen. ‘Op die manier konden we de inspanningen die we leverden, zoals het volgen van de deontologische code en het werken volgens verschillende regelgevingen, laten bevestigen door een onafhankelijk orgaan,’ vertelt Bart Van den Eynde (oprichter en Managing Partner EGHT Care), ‘Vandaag zijn we nog altijd heel trots op ons kwaliteitslabel en op het feit dat EGHT Care het als eerste in de zorgsector heeft behaald. Even fier vertellen we er graag bij dat we een score van meer dan 98% hadden op onze audit. Een mooi resultaat natuurlijk maar het belangrijkste daarbij is dat dit bevestigd dat we er belang aan hechten om te handelen zoals het hoort in het belang van klant en medewerker.’ Binnen een snel veranderende markt is het relatief eenvoudig om nieuwe diensten zoals projectsourcing aan te bieden. Het is echter niet zo simpel om deze ook correct uit te voeren, volgens een strikte deontologische code, rekening houdend met tal van specifieke regelgevingen. Daarom is een label zoals dat van Federgon belangrijk voor zakenpartners en toekomstige werknemers.

Start je EGHTE carrière.

Ben jij de project-verpleegkundige die we zoeken? Solliciteer dan direct!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zorgmedewerker of zorgorganisatie, bij EGHT Care zorgen wij voor de zorg.

© 2022 EGHT I BE 0753.612.893 I Privacybeleid I Transcontinentaalweg 13 – 2030 Antwerpen